LES ACTIVITATS DEL CLUB, NOTÍCIES, OPINIONS, ARTICLES..., UN ESPAI PER PARTICIPAR, COL·LABORAR, COMENTAR, PROMOURE I DIVULGAR L'AFECCIÓ PER LA LITERATURA I LA LECTURA.
-----------------------------------------------------------------

diumenge, 13 d’abril del 2008

Convocatória III Pemi de Narrativa 2008

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT NARCÍS

CLUB DE LECTURA "SANT NARCÍS"

PUNT DE LECTURA

III PREMI DE NARRATIVA 2008

BASES

Modalitat: Narrativa

Convoca: Associació de Veïns de Sant Narcís. Club de lectura "Sant Narcís" - Punt de lectura. (Girona.)

Col.laboradors: Ajuntament de Girona/CCG-Curbet Comunicació Gràfica/El Dimoni de Santa Eugènia de Ter (Periòdic-e de Sta. Eugènia de Ter)

Participants: Els participants s'integraran en dues categories:

Categoria A - Majors de 17 anys

Categoria B - Fins a 17 anys

Premis: Els premis s’atorgaran a les millors narracions de tema lliure i no premiades en cap altra concurs.

Els premis seran DOS per a cada una de les categories d’edats i amb la següent dotació:

Primer premi Categoria A <<<<<<<<<<<<<750 €

Segón premi Categoria A <<<<<<<<<<<<<450 €

Primer premi Categoria B <<<<<<<<<<<<<450 €

Segón premi Categoria B <<<<<<<<<<<<<250 €

Treballs: L’extensió dels treballs s’estableix en un mínim de 15 fulls i un màxim de 30 fulls tamany DIN-A4. Es presentaran per quadruplicat, escrits a doble espai i per una sola cara. (S’haurà d’aportar suport informàtic.)

S’entregaran en un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà la indicació III PREMI DE NARRATIVA 2008 (Club de lectura “Sant Narcís”- Punt de lectura), així com el títol de l’obra i la categoría a la qual es presenta.

S’hi adjuntarà una tarja amb el títol de l’obra, el pseudònim i en el seu interior el nom, l’adreça, el DNI i un telèfon de contacte.

Un cop adjudicats els premis, els treballs no premiats es podran recollir a la seu del Club.

El Club de lectura “Sant Narcís” - Punt delectura, convocant del premi, podrà conservar una còpia dels treballs guanyadors i publicar-los, totalment o parcial, en alguna de les seves publicacions i/o en d’altres de posibles col.laboradors.

Els premis s’entregaran públicament en el transcurs de la Festa Major . El lloc, dia i hora de l’entrega s’anunciarà oportunament.

Jurat: El jurat estarà integrat per:

Sra. Dolors García i Cornellà. Escriptora

Sr. Josep Mª Fonalleras. Escriptor

Sr. Miquel Pairolí i Sarrà, Escriptor

Sr. Lluís Gil (coordinador del Club de lectura), com a Secretari, sense vot.

Lliurament de treballs: El termini de lliurament dels treballs es fixa en el dia 17 de maig de 2008, a les 20,00 h.

Els que s'enviïn per correu postal s'acceptaran fins el dilluns 19 de maig, a les 13,00 h. Es lliuraran o s'enviaran a : Centre Cívic de Sant Narcís Plaça Assumpció, 27 - 17005 Girona (El Gironès). Telèfon: 972 237 063

Més informació: Aquestes Bases es poden recollir al Centre Cívic Sant Narcís o al Punt de lectura. Es poden demanar també per correu electrònic a: lluisgil@eldimoni.com

Qualsevol dubte sobre les Bases serà aclarit en el seu moment pel jurat i la Comissió Organitzadora. La presentació de treballs suposa l’acceptació de la totalitat d’aquestes Bases.

Per a qualsevol altra informació contactar amb Lluís Gil (C.L.), de l’A.V. de Sant Narcís. Girona. Telèfons: 972 230 790 - 649 438 873 o a lluisgil@eldimoni.com.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Pots deixar el teu comentari i pots escriure el que et sembli d'interès per publicar. Tu escriu, tindràs resposta.