LES ACTIVITATS DEL CLUB, NOTÍCIES, OPINIONS, ARTICLES..., UN ESPAI PER PARTICIPAR, COL·LABORAR, COMENTAR, PROMOURE I DIVULGAR L'AFECCIÓ PER LA LITERATURA I LA LECTURA.
-----------------------------------------------------------------

dimecres, 9 de març del 2011

VI PREMI DE NARRATIVA SANT NARCÍS 2011 - GIRONABases VI Premi Narrativa Sant Narcís 2011

*Modalitat
            Narrativa

*Convoca
            Punt de lectura Sant Narcís
            (Associació de Veïns de Sant Narcís – Ajuntament de Girona)

*Col·laboradors
            Ajuntament de Girona
            CCG (Curbet Comunicació Gràfica)
            El Dimoni de Santa Eugènia de Ter (eldimoni.com)

*Participants
            Podran optar al VI Premi de narrativa Sant Narcís les obres de creació literària,                       originals i inèdites, en llengua catalana i que no hagin estat premiades a cap altre concurs.
            No hi podran prendre part els guanyadors de les dues últimes edicions del premi.
            Només s’admetrà una obra per autor.

*Premis
            S’estableixen un primer i un segon premi, per a una única categoria, sense limitació d’edat.
            La dotació econòmica dels premis serà de 800 i 400 €, respectivament.

*Treballs
            Hauran de respectar les següents condicions:
-          Els treballs podran ser d’una sola unitat narrativa o podran ser reculls  de relats curts.
-          L’extensió dels treballs s’estableix en un mínim de 20 fulls i un màxim de 30, tamany DIN-A4.
-          Es presentaran per quadruplicat, escrits a doble espai i per una sola cara i enquadernats amb espiral.
-          El tipus de lletra haurà de ser Arial o Times New Roman, mida 12.
-          Caldrà aportar suport informàtic.
-          A la portada dels treballs haurà de constar-hi obligatòriament el títol de l’obra.
-          S’acompanyarà un sobre tancat amb les dades de l’autor (nom i cognoms o pseudònim, si s’escau, edat i adreça completa), així com un telèfon de contacte i correu electrònic (si se’n disposa).
-           Els treballs i el sobre esmentat, s’entregaran o s’enviaran en un sobre tancat en el qual s’indicarà “VI PREMI DE NARRATIVA SANT NARCÍS” (Punt de lectura Sant Narcís) i el títol de l’obra.
-          El Punt de lectura Sant Narcís, convocant del premi, podrà conservar una còpia dels treballs guanyadors i publicar-los, totalment o parcial, en alguna de les seves publicacions en paper o digitals i/o en d’altres de possibles col·laboradors.
-          Els treballs guardonats es publicaran al blog del Club de lectura Sant Narcís (http://clubdelecturasantnarcis1.blogspot.com), al periòdic digital eldimoni.com i en el volum II de Premis de narrativa Sant Narcís – Recull de relats guanyadors, que s’editarà el 2012.
-          Un cop adjudicats els premis, els treballs no guardonats es podran recollir al Centre Cívic de Sant Narcís.
-          La presentació de treballs suposa l’acceptació de les bases en la seva totalitat.

*Terminis
            El termini de presentació es fixa en les 20:00 h.del dia 30 d’abril de 2011. Els que s’enviïn per correu
            (haurà de ser certificat), i arribin fora de termini de la data assenyalada, s’acceptaran si la data
            d’enviament és la fixada en aquest apartat.
            Es lliuraran o s’enviaran a: Centre Cívic Sant Narcís.  Plaça de l’Assumpció, 27 / 17005 Girona
            (El Gironès) / Telèfon: 972.237.063

*Lliurament dels premis
Els premis seran lliurats  en el transcurs de l’acte que es celebrarà el diumenge 5 de juny de 2011 (diumenge de la Festa Major), a les 11 del matí, al Teatre del Centre Cívic de Sant Narcís.

*Jurat
                  El jurat estarà integrat per:
Núria Martí Constans. Escriptora i professora de llengua catalana. Josep Campmajó Caparrós. Escriptor i empresari i Oriol Ponsatí-Murlà. Editor i Professor de Filosofia.

*Altres informacions
            Les presents bases es podran recollir a:
            Centre Cívic Sant Narcís (recepció), de 9:00 a 13:00 h. I de 15:00 a 20:00 h. Punt de lectura
            Sant Narcís, de dimarts a divendres, de 17:30 a 20:00 h.
            Es podran demanar també a: lluisgil(arrova)eldimoni.com i es podran consultar i baixar
            www.gencat.cat (cultura i premis literaris) i a El Dimoni de Santa Eugènia de Ter (eldimoni.com).
            Qualsevol dubte sobre les bases serà aclarit en el seu moment pel jurat i l’entitat convocant.
            Per a qualsevol altra informació contactar amb Lluís Gil, coordinador del Punt de lectura i membre 
            de l’A.V. de Sant Narcís. Girona. Telèfons 972.230.790 o 649.438.873.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Pots deixar el teu comentari i pots escriure el que et sembli d'interès per publicar. Tu escriu, tindràs resposta.